PATENT

Det här är ett patent som beviljats i ett flertal länder. Det var ett duplexfilter för att koppla ihop 900 MHz och 1800 MHz banden från olika basstationer till en antenn. Lösningen var mycket liten till sin storlek och kostnadseffektiv.